Kedeligt

Når overtrampet bliver flovt
så er det ikke meget sjovt.
Om man gør feil så bør det ske
som ufuldkomment menneske.