Klart

Meget fint er det med love
som i fred og ro kan sove.
Jeg er selv en lov. Og sove
vil jeg gjerne, kan jeg love.