Giv mig

Hvad allermest skal i mig gro,
er min umiddelbare tro.
Som ubekymret er jeg fri.
Den troen vil jeg være i.