Vor bøn

Herre Kristus; høre bøn!
Du er Livet; begges Søn!
Må du for os være Gud
givet en geskæftig brud!