Virkelig

Jeg går på gulv med fliser på.
Og det er faktisk let at gå
på fliser om man øver magt
og ikke tar sig selv i agt.