De hellige dage

I julen fejrer vi at viljen bar
blev vækket op ved Jesu Kristi blod.
Vi blev kaldt op. Og tydelig og snar
vil Sønnen være ansporing til fod,
vil Herren give virkelyst og mod.
Som livets mening er Vor Herre øm.
Ved Ham er givet liv i overflod!
Vor Herre Jesus Kristus er en drøm.

I påsken fejrer vi at frelsen klar
blev tydelig for os ved Kristus god.
På bøn fik vi fra Herren Gud det svar
at Herren Kristus straffen udelod.
For Gud som Sønnen skyldige vi stod
men korset ved blev taget op, den søm.
Og også god fik livet uden brod.
Vor Herre Jesus Kristus er en drøm.

I pinsen fejrer vi at livets Far
så til at livets kærlighed slog rod.
I mellem god og ond blev skabt et skar.
Ved Pigen, ilden, kærlighed bestod.
Samvittigheden kræver kanske bod.
Ved Pigen er Guds anklage en strøm.
Men god samvittighed gir vovemod.
Vor Herre Jesus Kristus er en drøm.

Prins, ikke alle Guds besked forstod.
Og nogle vil det undgå. Prins! Fordøm!
Bekymres over ånd og hjerterod.
Vår Herre Jesus Kristus er en drøm.