Skiltet

Den som befinder sig i skilt
kan ikke gøre meget ilt.
Så en bør lage skilt av det
at være kristen. Ti bud, se!