Pigen

Som myndig vil Guds lille pige
få plads ved Sønnen i Guds rige.
Men hun er ikke ildebrand. –
I himlen også er hun vand.